PuMPuRS

Sākot ar šo mācību gadu Rīgas 54. vidusskola iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā Eiropas Sociālā fonda projektā «Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai», ko saīsināti dēvē “PuMPuRS”. Projekta mērķis ir mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu motivācijas trūkuma, mācību un uzvedības traucējumu, vecāku nepietiekamas iesaistes, grūtniecības, laulības, neattaisnotu mācību … Читать далее PuMPuRS