PuMPuRS

Sākot ar šo mācību gadu Rīgas 54. vidusskola iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā Eiropas Sociālā fonda projektā «Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai», ko saīsināti dēvē “PuMPuRS”. Projekta mērķis ir mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu motivācijas trūkuma, mācību un uzvedības traucējumu, vecāku nepietiekamas iesaistes, grūtniecības, laulības, neattaisnotu mācību kavējumu, konfliktsituāciju skolā, materiālo apstākļu, veselības problēmu un citu iemeslu dēļ. Vairāk par projektu — http://www.pumpurs.lv/par-mums/.
Šajā semestrī projektā paredzēts iesaistīt 44 Rīgas 54. vidusskolas skolēnus, sniedzot tiem individuālas mācību priekšmetu, konsultatīva atbalsta un psihologa konsultācijas. Šobrīd, pēc plānu apstiprināšanas,  notiek aktīva projekta darbība. Pavisam projektā iesaistīti 18 mūsu skolas pedagogi, kas līdzās saviem ierastajiem pienākumiem velta laiku šo skolēnu atbalstam.

Tatjana Muranova,
projekta koordinatore Rīgas 54. vidusskolā