Latvijas skolas soma

 

Sākot ar 2018. gada 1.septembri  Rīgas 54. vidusskolā tiek īstenota iniciatīva “Latvijas Skolas soma”.

    Programma „Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Tās mērķis ir nodrošināt katram mūsu valsts skolēnam iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā apmeklēt norises, kas saistītas ar mācību un audzināšanas darba saturu un dod iespēju klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs (skatuves mākslā, mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā, dejā, arhitektūrā, dizainā un kino), tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas. 

Vecrīgas pētnieks

12.oktobrī Rīgas 54.vidusskolas 12.klases skolēni piedalījās pasākumā ,,Vecrīgas pētnieks” iniciatīvas ,,Latvijas skolas soma” ietvaros. Skolēni tika sadalīti nelielās komandās un katra komanda saņēma uzdevumus, kurus vajadzēja veikt divu stundu laikā, izmantojot savas zināšanas un IT tehnoloģijas. Skolēniem bija jāatrod dažādus aprakstītos objektus Vecrīgā, jānofotografē vai jāuzņem īsu video par dotajiem objektiem un jāaizsūta pasākuma organizatoram noteiktajā laikā, tāpēc bija nepieciešama visu skolēnu aktīva līdzdalība. Atrodot visus objektus, skolēni aizpildīja darba lapas. Tās tika nodotas pasākuma organizatoram, kas izvertēs atbildes un atbrauks uz skolu, lai apbalvotu komandas, kas vislabāk tika galā ar uzdevumiem par mūsu pilsētu. Pasākuma beigās skoleni pateicās firmas ,,Prima tour” darbiniekam par interesantu pasākumu. Iniciatīvas ,,Latvijas skolas soma” koordinators I.Vorobjova

 

 

 

 

 

 

7.oktobrī Rīgas 54.vidusskolā viesojās Latvijas leļļu teātra aktieru grupa ar izrādi ,,Īkstīte” iniciatīvas ,,Latvijas skolas soma” ietvaros.

1. – 4. klašu skolēni noskatījās izrādi ar lielu interesi, pārdzīvoja un priecājās kopā ar izrādes varoņiem. Visiem zināmā pasaka atdzīvojās uz skatuves. Aktieru sniegums bija ļoti iespaidīgs. Pēc izrādes sākumskolas skolēni dalījās iespaidiem un pateicās aktieriem.

Iniciatīvas Latvijas skolas soma koordinators I.Vorobjova