Nedēļas Ēdienkarte

Noteikumi par uztura normām
izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un
ārstniecības iestāžu pacientiem

Rīgas 54.vidusskolas

ēdināšanas (pārtikas pakas) izsniegšanas grafiks

Paku izsniegšanas laikā obligāti ievērot 2 m distanci un lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (sejas maskas)!

Diena

Laiks

Klase

Trešdiena

9.30-10.00

9.kl.

11.00-11.20

1.kl.

11.20-11.40

2.kl.

12.00-12.20

3.kl.

12.20-12.40

4.kl.

13.00-13.20

6.b

13.20-13.40

6.a

14.00-14.20

7.b

14.30-15.00

12.a

Ceturtdiena

13.50-14.10

7.a

14.10-14.30

8.a

14.30-15.00

8.b

15.00-15.30

5.a

Pārtikas pakas var saņem pie skolas ēdnīcas.

Precīza informācija pie klases audzinātāja.