Nedēļas Ēdienkarte

Noteikumi par uztura normām
izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un
ārstniecības iestāžu pacientiem