“Zaļais zalktis”

Šogad mūsu skola piedalījās jauniešu iniciatīvas projektā “Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana”. Projekts tiek veltīts Latvijas 100. gadadienai.

Projektam bija dažādi mērķi, viens no tiem bija ierīkot un uzturēt krāšņumaugu dobi “Zaļais zalktis”, lai mikrorajona iedzīvotāji varētu lepoties ne tikai ar skaistiem ziediem, bet arī ar pozitīvu dzīves uztveri un radošu garu.

Projekts skolā notika no februāra līdz jūnijam. Pēc latviešu tautas ornamentu motīviem bija izstrādāta puķu dobes shēma, kurā bija iekļauti “zalkša” elementi. Baltu mitoloģijā zalktis simbolizē gudrību un zintniecību.

Projektu īstenoja 8.- 11. klašu skolēni bioloģijas skolotājas vadībā.