Transporta un sakaru institūta apmeklējums

Š.g. 7. decembrī Rīgas 54.vidusskolas 11. un 12.klašu skolēni apmeklēja Transporta un sakaru institūtu Starptautiskajā aviācijas dienā ar mērķi iepazīties ar šo augstskolu,  iespējām mācīties un apgūstamajām profesijām.

Skolēni iepazinās ar augstskolas vēsturi un tās fakultātēm. Tika sniegts ieskats par Latvijas aviācijas vēsturi un izcilām saistītām ar aviāciju Latvijas personībām.

Viktorīnas laikā mūsu skolas skolēni tika pie balvām.