Latvija, Tev!

1384098226_829

  1. gada 20. novembrī skolā notika izteiksmīgas runas konkurss „Latvija, Tev!” 27 pamatskolas skolēni lasīja dzejoļus par Latviju gan latviešu, gan krievu un angļu valodā. Konkursa žūrija pateicās dalībniekiem par augsto meistarību un īpaši sveica uzvarētājus:

1.vieta – R. Marakujevs, A.Larkina  – 5.b kl., D.Sardiko – 5.a. kl.;

2.vieta — M. Miftahovs — 5.a kl., D. Kotovs  — 5.b kl., D. Luzganova – 7.a kl.;

3.vieta – E. Saliga  — 5.b kl., E. Botina – 6.a kl., E. Podgajecka – 7.b kl.

Sveicam konkursa uzvarētājus, lepojamies ar viņu sasniegumiem. Tā bija lieliska dāvana Latvijai 97. dzimšanas dienā!