Sludinājums!

diena

 

Cienījamie vecāki!!!

14.04.2016. mūsu skolā notiks Atvērto durvju diena.

No 17.00 – 19.30.  piedāvājam individuālās sarunas un konsultācijas ar mācību priekšmetu skolotājiem, audzinātāju, atbalsts personālu, skolas vadību.

No 18.00 – 18.30.  notiks 8.-11. kl. skolēnu vecāku kopsapulce .

Uz tikšanos Vecāku dienā!!!