SKOLĒNU SKATUVES RUNAS KONKURSS 2.kārta

 

SKOLĒNU SKATUVES RUNAS KONKURSS

2.kārta

 

Konkurss notiek

22.02.2018 (ceturtdien), 7. stundā, 20.kabinetā

 

Mērķi un uzdevumi:

  1. Izkopt skolēnos nacionālo identitāti, veicināt viņu emocionālo un radošo pašizpausmi, izmantojot vārda mākslas spēku.
  2. Attīstīt un pilnveidot bērnu un jauniešu skatuves runas kultūru un aktiermeistarību.
  3. Profesionāli novērtēt dalībnieku skatuves runas iemaņas.
  4. Attīstīt koncentrēšanās spējas, emocionalitāti veidot iztēli un prasmi noturēt auditorijas interesi.
  5. Sekmēt bērnu un jauniešu interesi par latviešu un pasaules literatūras mantojumu un devumu latviešu nacionālās kultūras veidošanā.

 

Dalībnieki: 3.-9.klases skolēni

 

Konkursa 2.kārtu vērtē skolas žūrija: skolotāji O.Kazlauska, N.Rukmane, M.Uldriha