Skolas izlaidums

aplieciba1

     9.jūnijā mūsu 9. klases beidzēji saņēma apliecību par vispārējo pamatizglītību, bet 12. klases absolventi no direktores rokām saņēma SKOLAS ABSOLVENTA APLIECĪBU un piemiņas balvas. Ceremonijas notika sirsnīgajā atmosfērā, skanēja gan absolventu, gan viņu vecāku pateicības vārdi. 

1.1