Skolā «Tehniskās jaunrades diena»

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros 2018. gada 25. un 26. janvārī skolā viesojās zinātkāres centra «ZINOO RĪGA» pārstāvji, kas vadīja karjeras izglītības nodarbības skolēniem, veidojot izpratni par karjeras iespējām zinātnes jomā. Pavisam notika 5 veidu nodarbības: Fidžet spineri, Uzveic plūdus, Zemestrīce, Gudrais plastilīns un Morzas kods.

Pasākumā tika iesaistītas visas klases. Skolēnos tas izraisīja lielu interesi, rosināja bērnu un jauniešu interesi par tehnisko jaunradi un inženierzinātnēm, attīstīja praktiskās iemaņas dabaszinātņu, elektronikas u. c. tehnisko disciplīnu jomā.

Vecāko klašu skolēni starpbrīžos meklēja atbildes uz jautājumiem un pildīja uzdevumus, kas bija apskatāmi uz “ZINOO RIGA” izvietotajiem plakātiem skolas 2. stāva gaitenī. Par iesniegtajām atbildēm skolēni ieguva balvu – pildspalvu.

Pedagogs karjeras konsultants M. Čerepenko