Aicinam pamatskolas absolventus jaunizveidotā 10.klasē !

logo54.vsk.2017

В  2017 / 2018 учебном году  Рижская средняя школа  № 54 приглашает выпускников основной школы  продолжить обучение в 10 классе!

Школa  гарантирует всестороннее  личностное развитие,  успешную адаптацию и качественное обучение за счет использования в образовательном процессе инновационных технологий и персонально-ориентированной системы обучения. Комфортная и доброжелательная атмосфера, опытные и неравнодушные  педагоги, активная и разнообразная внеклассная деятельность –  вот неоспоримые преимущества учёбы в нашей школе!

 Прием документов в 10 класс Рижской  средней школы № 54 производится с 12.06.17 по 10.07.17  по адресу: ул. Балта 22 А (конечная остановка троллейбусов №№ 9, 25) Дополнительную информацию можно получить по тел. 67 46 03 38.

Будем рады видеть вас в нашей школе! 
RĪGAS 54.VIDUSSKOLAS VISPĀRĒJAS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBASVISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIRZIENA MAZĀKUMTAUTĪBU PROGRAMMA

Rīgas 54.vidusskolas

VISPĀRĒJAS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIRZIENA MAZĀKUMTAUTĪBU PROGRAMMA

Obligātie mācību priekšmeti Stundu skaits nedēļā
10.kl. 11.kl. 12.kl.
Latviešu valoda 2 2 2
Literatūra 2 2 2
Krievu  valoda un literatūra 4 * 4* 4*
Pirmā svešvaloda (angļu) 5 5 5
Matemātika 5 5 5
Informātika 1 2
Sports 3 3 3
Fizika 3* 3* 2*
Ķīmija 2* 2* 2*
Bioloģija 2 2 2
Latvijas un pasaules vēsture 2 2 2
Mūzika 2
Izvēles mācību priekšmeti
Ekonomika 2 1
Ģeogrāfija 2 1
Politika un tiesības 2*
Otra svešvaloda (vācu) 2 2 2
Skolēna mācību slodze 36 36 36

* Krieviski

Papildus nodarbības:

  • programmēšanas stundas (fakultatīvs)
  • starptautiskie skolu projekti
  • psiholoģija (fakultatīvs)
  • valodas attīstības nodarbības (latviešu valodas fakultatīvs)

dalīšana grupās valodu stundās