Projektu dienas pamatskolā.

Pamatskolā projektu dienas

norisinājās

14.02.-17.02.2017.

Skolēni strādāja pie vienotās

tēmas

„Īpašas grāmatas manā dzīvē”.

 

17.02.2017.

notika noslēguma

pasākums –

darbu prezentācija.

 

11.181