Meistarklase keramikas darbnīcā

Pasākums “Ražots Latvijā” notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros 2018. gada 22. — 27. martā. Rīgas 54. vidusskolas 5. – 6. klašu skolēni vienu dienu kopā ar klases audzinātājiem viesojās SIA  “Mersart” darbnīcā, lai iepazītu mākslas keramiķa profesiju un paši veidotu savu suvenīru no māla.

Skolēnos tas izraisīja lielu interesi. Skolēni atsauksmēs  rakstīja, ka keramiķa profesija ir grūta, sarežģīta, bet interesanta.  Skolēni labprāt iejutās keramiķa profesijā un ar aizrautību veidoja dažādas figūras no māla, kuras viņi saņems, kad tās tiks apdedzinātas krāsnīs.

Pedagogs karjeras konsultants M. Čerepenko