Mazākumtautību skolu skatuves runas mākslas konkurss „Mana dzīvā tautasdziesma”

konkurss

 

 

 

 

Mazākumtautību skolu skatuves runas mākslas konkurss

               „Mana dzīvā tautasdziesma”

 

 Skolēni, esiet aktīvi un piedalieties mazākumtautību runas konkursā „Mana dzīvā tautasdziesma”!

   Konkursa 1. kārta notiks klasēs laikā no 2016. gada 22. – 26. februārim.

   Konkursa 2. kārta notiks skolā 2016. gada 10. martā.

   Konkursa 3.kārta – 2016.gada 23.aprīlī (laiks un vieta tiks precizēti).

Konkursam skolēni sagatavo tematisku tautasdziesmu kompozīciju, kas sastāv no vismaz 10 četrrindēm (1.-4. klases grupai – vismaz 5 četrrindēm).

Konkursa 1. kārtā (klašu konkursā) piedalās visi skolas skolēni mācību stundās un tiek vērtēti ar atzīmi.

Konkursa 2.kārtā (skolas konkursā) klašu labākie tautasdziesmu teicēji piedalās trīs vecuma grupās:

  • 1.–4.klase
  • 5.–9.klase
  • 10.–12.klase

Pirms uzstāšanās dalībnieki iesniedz žūrijai izvēlēto tautasdziesmu kompozīcijas tekstu.

   Žūrija var lūgt skolēnu pēc priekšnesuma komentēt izmantoto tautasdziesmu saturu un to sasaisti ar mūsdienām (dzīvā tautasdziesma), kā arī pārliecināties, kā skolēns izprot tautasdziesmu leksiku (lūgt izskaidrot, kā saprotami atsevišķi vārdi).

   Tautasdziesmas atspoguļo vienotu tematiku – Latvijas dabas skaistumu, dzimtās vietas mīlestību, cilvēka dzīves ritumu, dažādus amatus utt. Priekšnesums nedrīkst pārsniegt 3 minūtes. Konkurss tiek organizēts tikai latviešu valodā.

Dalībnieki piekrīt, ka pasākuma laikā var tikt fotografēti vai filmēti un materiāli var tikt izmantoti pasākuma publicitātei.

 

Kontaktpersona konkursa organizēšanas jautājumos

 latviešu valodas skolotāja Marija Čerepenko