“Mana Latvija”

logo.Latvija

LR proklamēšanas 98.gadadienai veltīts 

skolēnu pilsoniskās un patriotisma audzināšanas pasākumu cikls “Mana Latvija”  54.vidusskolā:

  • Klases kabinetu svētku noformēšana
  • 10.11.16 – klašu stundas
  • 11.11.16 — Piemiņas pasākums Sudrabkalniņā (10. klase)
  • Konkurss „Mana valsts – Latvija” (3.- 4.klase)
  • Sarkanbaltsarkano lentīšu akcija „Svinēsim valsts svētkus!”
  • Izstāde „Mana Latvija”
  • Interviju – plakātu izstāde “Esam lepni dzīvot Latvijā!”
  • 17.11.16 — Pasākums “Daudz laimes dzimšanas dienā, Latvija!”
  • 4.12.16 – “Rīgas sargi” (10. klase)