IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANA

IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANA   10. klasē 2018./2019.m.g. notiek:

 

no 25.06.2018. līdz 29.06.2018. no 1000 līdz 1300

un no 20.08.2018. līdz 30.08.2018. no 1000 līdz 1300

kancelejā

Jāiesniedz:

  • Apliecības par pamatizglītību ar sekmju izrakstu kopiju
  • Iesniegums (nepilngadīgiem pretendentam iesniegums no vecākiem)

 

 Centralizēto eksāmenu sertifikātus un atestātus par vispārējās vidējās izglītības ieguvi varēs saņemt

  1. jūnijā plkst. 1200 — 1300

direktores kabinetā