Informācija par uzņemšanu 10. klasē 2016./2017. m.g.

Izglītojamo uzņemšana 10. klasē 2016./2017.m.g. notek:

• no 13.06.2016. līdz 17.06.2016. no 11.00 līdz 13.00.- 28. kab. pie klases audzinātājas I. Vorobjovas.
• no 20.06. 2016. līdz 30.06.2016. no 11.00 līdz 13.00. direktores kabinetā.
Jāiesniedz:
1. Apliecības par pamatizglītību ar sekmju izrakstu kopiju
2. Iesniegums ( nepilngadīgiem pretendentam iesniegums no vecākiem)