Erudītu spēle „Zini vai mini!”

Erudītu spēle „Zini vai mini!”.

2015.gada 20. novembrī Valodu nedēļas laikā latviešu valodas skolotāja Marija Čerepenko organizēja erudītu spēli „Zini vai mini!” vidusskolas klašu skolēniem. Spēles mērķis bija paplašināt skolēnu redzesloku, aktivizēt latviešu valodas un literatūras zināšanas un sekmēt skolēnu izziņas motivāciju.

Spēlē piedalījās Jūlija Medvedeva (12.kl.), Margarita Ivanova (12.kl.), Artūrs Čerkass (11.kl.), Vanesa Šakina (10.kl.) un Valērijs Zatvorņickis (10. kl.). Spēles vadītāja iepazīstināja spēles dalībniekus un klausītājus ar spēles noteikumiem. Katram spēles dalībniekam secīgi jāatbild uz trim jautājumiem. Katra pareiza atbilde dod 1 balli. Kārtas izskaņā tiek noskaidrots kārtas uzvarētājs, kurš nosauc to cilvēku, kurš spēli neturpinās. Spēles turpinājumā ir nākamās kārtas, kurās formula ir iepriekšējā. Spēles uzvarētājam finālā tiek piedāvāti trīs jautājumi.

M.Čerepenko klausītājus iepazīstināja ar spēles dalībniekiem. Spēles dalībnieki iepriekš tika intervēti. Dalībnieki atbild uz spēles vadītāja jautājumiem, kuri tika rādīti Power Point. Dalībniekam, atstājot darījumu galdu, tika uzdots kāds jautājums (dalībnieku pašvērtējums) — skolēnu atbildes uz spēles vadītāja jautājumiem. Līdz finālspēlei nonāca A. Čerkass. Visi spēles dalībnieki saņēma pārsteiguma balvas.

Spēle izraisīja interesi gan spēles dalībniekos, gan klausītājos. Skolēni domāja līdzi, vērtēja, salīdzināja savas zināšanas latviešu valodā un literatūrā. Pasākums izdevās lieliski.