Ēnu dienas datumi.

ena

 

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

    Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

     Portāls www.enudiena.lv piedāvā:

  • No decembra līdz februārim: Ēnu Ēnotāju (skolēni) reģistrācija un pieteikšanās vakancēm, Ēnotāju apstiprināšana uz konkrētām vakancēm;
  • Cauru gadu: Ēnu devēju ekskursiju piedāvājuma veidošana un skolas pārstāvju pieteikšanās uz ekskursijām.