Drošie un veiklie

mobils 6.b kl. skolēnu komanda piedalās CSDD rīkotajā konkursā “Gribu būt mobils”, lai paaugstinātu izglītības līmeni par drošības jautājumiem.  Konkursa 1. neklātienes kārtā  visi komandas locekļi ir veiksmīgi izpildījuši un iesnieguši testu. Neklātienes kārtas rezultāti tiks paziņoti laikā no š. g 07. līdz 11. decembrim.  No 2018. gada 11.01. līdz 29. 03. – klātienes kārtas (pusfināls un fināls). Komandas pārstāvis: Marija Čerepenko

Dalībnieku neklātienes kārtas rezultāti:

Marta Akermane -40/40; Gļebs Ragozins -40/40; Raviels Podbrezskis -40/40;Milana Maksimova -40/40