9. novembrī — konkursa “Mēs Latvijai!” noslēgums

lv100-logo-rgb-horizontal Novembris ir Latvijas valsts svētku mēnesis. Par īpašu svētku dāvanu — Latvijas bērnu un jauniešu konkursu – festivālu “Mēs Latvijai” jau trešo gadu rūpējas un gādā divas nevalstiskās organizācijas — biedrība „Jaunatnes kultūras un estētiskās audzināšanas asociācija” un biedrība „Sadarbības platforma”. Konkursā – festivālā “Mēs Latvijai” aicināja piedalīties Latvijā dzīvojošo dažādu tautību bērnus un jauniešus. Tā mērķis bija tieši jaunās paaudzes vidū veicināt starpkultūru komunikāciju un savas nacionālās identitātes kā valsts kopējās kultūru daudzveidības daļas apzināšanos, kā arī stiprināt piederības sajūtu savai valstij – Latvijai. Šajā konkursā veiksmīgi piedalījās ari mūsu skolas folkloras kopa “Birjuļki”. Apsveicām!

Birjulki.Diplom.9.11.17