10.-12. klases skolēnu ZPD aizstāvēšana.

16.02.2017.

Skolā notika 10.-12. klases skolēnu

ZPD aizstāvēšana.

Labāko darbu prezentācija

notiks

2017.g. 20. februārī

skolas konferencē.

Dalībnieki:
J.Jahvarova, D.Stonoga
V.Ņikolajenko, A.Šarova
E.Grebņeva
D.Ņikuļšina
D.Berziņa
K.Jātniece.