Iepirkumi

Sludinājums par nomas tiesību izsoli telpām Rīgā, Baltā iela 22A, būves kadastra apzīmējums 0100 077 0091 001 (iznomājamā platība 14,0 m²).

Sludinājums

Pieteikums dalībai izsolē

Rakstiskas izsoles nolikums

Paziņojums

Sludinājums par nomas tiesību izsoli telpām Rīgā, Baltā iela 22A, būves kadastra apzīmējums 0100 077 0091 001 (iznomājamā platība 14,0 m²).

Sludinājums

Pieteikums dalībai izsolē

Rakstiskas izsoles nolikums

Telpu nomas līgums

Protokola izraksts

06.06.2016 „Rīgas 54.vidusskola” iznomā Iestādes telpas Rīgā, Baltā ielā 22A, ar kopējo platību 1 m², 1.(viena) automāta izvietošanai veselīgas pārtikas – karsto, auksto dzērienu/sulu, uzkodu nodrošināšanai. Iesniegšanas termiņš 13.06.2016

Sludinājums par nomas tiesību izsoli telpām Rīgā, Baltā iela 22A, būves kadastra apzīmējums 0100 077 0091 001 (iznomājamā platība 33,3 m²).

Sludinājums

Rakstiskas izsoles nolikums

Pieteikums dalībai izsolē

Telpu nomas līgums