Fakultātīvu nodarbību saraksts

APSTIPRINĀTS

ar Rīgas 54.vidusskolas

 direktores rīk.Nr.VS54-19-27-rs

 

Rīgas 54.vidusskolas 

interešu izglītības nodarbību grafiks 2019./2020.m.g.

Interešu izglītības pulciņš Interešu izglītības skolotājs Vieta

 

Klašu grupa Pirmd. Otrd. Trešd. Ceturtd. Piektd.
Datorika Iļja Ļebedevs 31. kab. 4. kl. 13:10 -13:50

13:55-14:35

Lietišķa

(vizuāla)

māksla

 

Irina

Gorbača

13. kab.

5.kl. 13.55 –

14.35

13.10-13.50
7.-9.kl. 15.30-16.50 15.30-16.50
Lietišķa

 (vizuāla)

māksla

Jeļena Majakova  5.

kab.

1.kl. 14.40-16.10
Lietišķa

 (vizuāla)

māksla

Irina

Petrova

1.

kab.

2.-4.kl. 13.55-14.35 13.55-14.35
Papīra

plastika

Rita Dņestrjanska

 

6.

kab.

2.kl. 14.40-16.10
 

Deju

 ritmika

 

 

Lilija

Cināte

Aktu zāle

4.kl. 13.10-13.50 14.40-15.20
1.kl. 13.10-13.50
2.-3.kl. 13.55-14.35
 

Folkloras  kopa

“Birjuļki”

 

 

 

Olga Dergunova

Aktu zāle 1.-4.kl. 15.00-

17.00

13.00-

15.00

Aktu zālē 5.-8.kl. 14.00-

17.00

16.00-

17.00

12.

kab.

1.-4.kl.

12.00-

14.00

12.00-

14.00

Teātra studija

“Trešais zvans“

 

 

 

Natālja Ivanova

Konf. zāle

4.-6.kl.

14.00-

16.00

13.20-

15.20