rus lv
Uzdevumi.lv
Sociālie tīkli
Noderīgas saites
Ziņu arhīvs

RĪGAS 54.VIDUSSKOLAS ATBALSTS PERSONĀLS

Darbības specifika – profilaktiskais, izglītojošais, atbalsta darbs

Sociālā pedagoģe  ALLA SĻADZEVSKA – palīdz skolēniem,  skolēnu vecākiem un pedagogiem risināt problēmas, kas rada grūtības izglītības apguves procesā un savstarpējās attiecībās.

Tālr.67467147

Psiholoģe  OLGA JURČENKO  – sniedz individuālās konsultācijas  skolēniem, skolēnu vecākiem un pedagogiem, veic  psihodiagnostiku.

Tālr. 67467141

Medicīnas māsa INESE VĪKSNA – sniedz pirmo ambulatoro palīdzību, konsultē skolēnus un skolēnu vecākus, veic obligāto vakcināciju, kontrolē higiēnisko prasību ievērošanu skolā.

Tālr. 67467411

Logopēde NELIJA ZAGORSKA – veic individuālo korekcijas darbu ar skolēniem , palīdz pārvarēt mācību grūtības saistībā ar valodas un izrunas traucējumiem, konsultē skolēnu vecākus.

Tālr. 67462267

Skolas atbalsta personāla komisija

Darba mērķis – koordinēt pedagoģiskās, psiholoģiskās un sociālās palīdzības nodrošināšanu skolēniem, kam ir mācīšanās grūtības vai specifiski mācīšanās traucējumi. Darbā ar bērniem tiek ievēroti profesionālās ētikas principi.

 

Rīgas 54.vidusskolas atbalsts personāla

pieņemšanas laiks

2016./2017.m.g.

 Amats

 Vārds, uzvārds

Diena 

Laiks 

 Sociālais pedagogs

 Alla Sļadzevska

otrdiena

14.00-16.00

Skolas psihologs

Olga Jurčenko

 otrdiena
trešdiena

 10.00-13.00
16.00-18.00

 Logopēde

 Nelija Zagorska

 pirmdiena 
trešdiena

14.00-15.00
14.00-15.00 

 Skolas medmāsa

 Inese Vīksna

 pirmdiena
ceturtdiena

 14.00-16.00
10.00-12.00